MERVIN s.r.o. - Jazyková škola
Aktuálně Kurzy pro veřejnost Kurzy pro firmy Kurzy na objednávku Kontakt Fotogalerie

Kurzy pro veřejnost

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU 2015/2016

Objednaný kurz
Kurz:
Kontaktní údaje
Titul, jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Údaje o společnosti
Název společnosti:
IČO:
DIČ:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Všeobecné podmínky
Odesláním této přihlášky souhlasím se všeobecnými podmínkami studia:
  1. Výuka probíhá v prostorách sídla společnosti Jazyková škola MERVIN, s.r.o., Masarykova 20, Zlín – Malenovice (2. poschodí).
  2. Pro zařazení do kurzu je rozhodující pořadí doručených přihlášek a zároveň uhrazení kurzovného. Kurzovné lze uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet na základě faktury. Přihlášky jsou závazně registrovány až po zaplacení. Případné požadavky týkající se platebních podmínek je možné projednat osobně v kanceláři školy.
  3. Odhlásí-li se účastník v období do zahájení kurzu, bude mu vráceno kurzovné po odečtení zápisného ve výši 5% z ceny kurzu.
  4. Místo v kurzu je možné převést na jinou osobu.
  5. Po zahájení kurzu má účastník nárok na vrácení ceny kurzu nebo její poměrné části pouze v případě dlouhodobého onemocnění, které mu nadále znemožní pokračovat ve studiu. Vrácení částky je podmíněno předložením lékařského potvrzení.
  6. V případě neotevření kurzu jazyková škola zaručuje vrácení celé uhrazené částky kurzovného.
  7. Požaduje-li zájemce o studium vystavení faktury na firmu, je povinnou přílohou přihlášky objednávka firmy - plátce kurzovného.
  8. V ceně jednotlivých kurzů nejsou zahrnuty ceny učebnic.
  9. Ve zvláštních případech, kdy nebude možné provést výuku obvyklým způsobem z personálních důvodů (např. onemocnění lektora), jazyková škola zajistí náhradního lektora s příslušnou kvalifikací, nebo po dohodě se všemi účastníky kurzu přesune výuku na jiný termín.
  10. Jazyková škola MERVIN, s.r.o. nemá povinnost nahrazovat hodiny, které student zameškal z osobních důvodů.
Dokončení přihlášky
Kontrolní kód:Pro dokončení přihlášky opište kontrolní kód!
32390
 

© 2009 - 2015, MERVIN s.r.o. | Design & code by Ing. Michal Heczko